PRIVACY STATEMENT

Rogue, gevestigd aan Iepenweg 27c, 1091JL Amsterdam, is verantwoordelijk voor de behandeling van jouw persoonlijke gegevens zoals uitgelegd in de volgende privacyverklaring.

 

Je kunt ons bereiken op:

Rogue

De Trompet 1217

1967DA Heemskerk

Alleen postadres

Email: info@by-rogue.com

Website: www.by-rogue.com

Instagram: @by.rogue

 

Mandy Katherine de Groot is de verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming binnen Rogue. Zij is te bereiken door een mail te sturen naar info@by-rogue.com.

 

Personal data die we verwerken

Rogue heeft jouw persoonlijke gegevens omdat je ze zelf aan ons geeft en/of omdat je gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die we verzamelen.

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Betaalgegevens
  • IP-adres
  • Gegevens over jouw activiteit op onze website
  • Andere gegevens die actief door jou gegeven zijn, zoals door het aanmaken van een persoonlijk account, in correspondentie of aan de telefoon.

 

Speciale en/of gevoelige persoonlijke gegevens die we verwerken

Rogue verzamelt geen speciale of gevoelige persoonlijke gegevens. Onze site heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers van 16 jaar of jonger, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of wettelijke voogden. Omdat we niet kunnen controleren of een bezoeker jonger is dan 16, raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om ervoor te zorgen dat er geen gegevens worden verzameld zonder toestemming van een volwassene. Als je denkt dat we gegevens van een minderjarige hebben verzameld zonder toestemming, neem dan contact met ons op via info@by-rogue.com en we verwijderen de data.

 

Met welk doel en op welke grond we met persoonlijke gegevens omgaan

Rogue verzamelt en verwerkt jouw data voor de volgende doeleinden en op de volgende gronden:

1. Afhandeling van jouw betaling. (Grond: Overeenkomst. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst te bereiken waarbij de persoon betrokken is)

2. Leveren van orders. (Grond: Overeenkomst. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst te bereiken waarbij de persoon betrokken is)

3. Mogelijkheid tot bellen/mailen als we een vraag hebben. (Grond: Overeenkomst. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst te bereiken waarbij de persoon betrokken is)

4. Mogelijkheid persoonlijke accounts. (Grond: Toestemming. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor het verzamelen en verwerken van data voor een bepaald doel)

5. Verzending van nieuwsbrief. (Grond: Toestemming. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor het verzamelen en verwerken van data voor een bepaald doel)

6. Rogue verzamelt en verwerkt ook persoonlijke gegevens wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn, zoals de gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangiften. (Grond: Wettelijke verplichting. Het verzamelen en verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting voor de winkel en haar eigenaar)

Wij verzamelen ook persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd commercieel belang. Wij sturen alleen nieuwsbrieven na toestemming en bellen nooit om commerciële redenen. Klanten zijn verplicht hun voornaam, achternaam, adresgegevens, e-mailadres en betaalgegevens te geven wanneer zij een online bestelling plaatsen, zodat wij hun bestelling kunnen verwerken.

 

Automatische besluitvorming

Rogue neemt geen automatische (zonder betrokkenheid van een medewerker) beslissingen die gevolgen kunnen hebben voor iemand.

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonlijke gegevens

Rogue bewaart jouw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hebben de volgende bewaartermijnen:

Bestelgegevens: 7 jaar na de bestelling door wettelijke verplichting van de belastingdienst.

Account gegevens: Tot 3 jaar na het laatste gebruik.

E-mailadres voor nieuwsbrieven: Tot 1 jaar na verwijdering uit de nieuwsbrief lijst.

 

Het delen van jouw gegevens met derden

Rogue verkoopt nooit persoonlijke gegevens aan derden en geeft alleen inzicht als dat nodig is voor het realiseren van de doelen waarvoor de data wordt verzameld of voor wettelijke verplichtingen. We sluiten overeenkomsten met alle bedrijven die toegang hebben tot je gegevens om ervoor te zorgen dat zij deze met hetzelfde privacy-niveau behandelen als wij. Rogue blijft verantwoordelijk. 

Jouw persoonlijke gegevens worden gedeeld met de volgende derden:

Shopify, om bestellingen en facturen te realiseren;

Shopify, om betalingen af te handelen;

KNAB, om betalingen af te handelen;

Paypal, om betalingen af te handelen;

Sendcloud, om orders te versturen;

Klaviyo, om nieuwsbrieven te versturen;

Google, om algemene website-gegevens te analyseren;

De Belastingdienst, vanwege wettelijke verplichtingen.

 

Cookies, of soortgelijke technieken, die we gebruiken

Rogue gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een kleine tekst die op je computer, tablet of smartphone wordt geplaatst wanneer je onze website voor het eerst bezoekt. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische functionaliteit van de site. Ze zorgen ervoor alles werkt zoals ontworpen, onthouden voorkeursinstellingen en maken het mogelijk producten in je winkelwagen te doen. We gebruiken Google Analytics om algemene gegevens bij te houden, maar gebruiken deze nooit op persoonlijk niveau. Je kunt voorkomen dat er cookies op je computer worden geplaatst door de instellingen van je browser aan te passen om het opslaan van cookies te stoppen. Daarnaast kun je ook alle cookies die al zijn opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Inzicht in je gegevens, aanpassen en verwijderen.

Je hebt het recht om de persoonlijke gegevens die wij van jou hebben in te zien en deze aan te passen en/of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking ervan door Rogue en de gegevens aan je te laten overdragen. Dit betekent dat je ons een verzoek kunt sturen om jezelf, iemand anders of een organisatie je persoonsgegevens toe te sturen. Je kunt jouw verzoek om inzage, correctie, verwijdering of doorgifte van jouw data of je verzoek om je toestemming in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking aan ons mailen op info@by-rogue.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou wordt gedaan, dien je ons een kopie van je identiteitsbewijs te sturen. Maak jouw foto, MRZ (strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer zwart om je privacy te garanderen. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen 4 weken. Rogue wil je er ook op wijzen dat je een klacht kunt indienen bij de landelijke beheerder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe we jouw persoonlijke gegevens beveiligen

Rogue neemt de veiligheid van jouw data serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst publiek inzicht en illegale veranderingen te voorkomen. Als je vermoedt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er tekenen zijn die wijzen op misbruik, stuur ons dan een mail.Gegevens worden opgeslagen op de servers van onze handler Shopify. Shopify zorgt ervoor dat het beveiligingsniveau hoog genoeg is voor alle soorten gegevens en neemt passende maatregelen om jouw data te beschermen tegen verlies of enige vorm van illegale handelingen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een beveiligde SSL-verbinding.

This is a standard cookie notice which you can easily adapt or disable as you like in the admin. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

Pre-loader